Årsboken 2019

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Årsbok 2019


Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges kyrkohistoria, del 2


Stiftshistoriska sällskapets årsbok 2019 utgör den andra volymen av två som har fokus på den nordöstra delen av Lunds stift.


Artiklarna i boken visar på den spännvidd som kyrkligt liv kan visa upp i Blekinge i nyare tid, även om också blickar långt tillbaka i tiden finns med. När Mjällby kyrkas klockor ringer och klämtar bygger det på traditioner som kan föras tillbaka till kyrkans allra äldsta tid i Lunds stift och som bevarats genom århundradena. Samtidigt visar restaureringen av Fredrikskyrkan i
Karlskrona hur 1900-talets teologiska tänkande i fråga om gudstjänsternas
utformning i Svenska kyrkan relaterats till kyrkobyggnadernas arkitektur, inventarier och inredning. Den förändrade kyrkliga geografin i Sverige i stort inte minst under senare delen av 1900-talet med ett markant inslag av kyrkobildningar med ursprung och dominans utanför de svenska gränserna har också påverkat Blekinge. Den romersk katolska kyrkans
gudstjänstliv och verksamhet utgör idag ett inte oväsentligt inslag också här. Berättelsen om Sankt Eginostiftelsen i Saxemara, med namn som anknyter till den tidigast kände missionären i landskapet, biskop Egino, ibland kallad ”Blekinges apostel”, ger en inblick i hur en på frivillig basis och privat initiativ grundad gemenskap också har plats inom Svenska kyrkan. Artiklarna är försedda med bilder som på ett värdefullt bidrar till dokumentationen av Blekinges kyrkohistoria.


Redaktörer är Jan-Olof Aggedal & Bertil Nilsson.


Medverkande författare är Marcus Bernhardsson, Pamela Garpefors, Lars Hallberg & Lars Svensson.


För innehållsförteckning, se här.


För mer information om sällskapets årsböcker, se här.
Copyright © All Rights Reserved.