AKTUELLT

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Guidad vising 8 februari kl. 10:00

Sällskapets medlemmar inbjudes till guidad visning på Historiska
muséet & Domkyrkomuseum den 8 februari kl. 10–12. Vi träffas
utanför entrén strax före kl. 10. Besöket är kostnadsfritt
för medlemmar.

Årsmöte 2019

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lund avhåller sitt årsmöte lördagen den 23 mars kl. 11:00 på Domkyrkoforum i Lund. Sällskapet bjuder på kaffe/te och fralla.

 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar presenteras sällskapets årsbok.

Dokumenten nedan kommer att laddas upp här i god tid före årsmötet.

 

Verksamhetsberättelse för 2018

Årsredovisning för 2018

Revisionsberättelse

 

Biskop Peder Winstrups diktverk Den Danske Hornblæser – politisk allegori och kristen emblematik


är titeln på Stiftshistoriska sällskapets småskrift nr 10/2018. Författare är teol. dr Bengt Arvidsson.


Du hittar småskriften som pdf här.

Om sällskapet


Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.


I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999. Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.


Vill du komma i kontakt med Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift? Skicka gärna oss gärna ett meddelande!


För att kunna läsa och ladda ner dokument på den här hemsidan behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

Meddelande 38/2018

 

Här hittar du Meddelande 38/2018 (december)

HUR BLIR JAG MEDLEM?


Medlem i sällskapet blir du genom att betala in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem, 175 kronor för par/familj, 50 kronor för studerande och 250 kronor för församling eller annan sammanslutning. Du betalar in på BG 671-3069.


I årsavgiften ingår förutom den senaste årsboken aktuellt nummer av skriftserien Småskrifter.


Läs mer om äldre årsbok och småskrifter!


Copyright © All Rights Reserved.