AKTUELLT

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Årsmöte 2019

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lund avhåller sitt årsmöte lördagen den 23 mars kl. 11:00 på Domkyrkoforum i Lund. Sällskapet bjuder på kaffe/te och fralla.

 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar presenteras sällskapets årsbok av Jan-Olof Aggedal (redaktör) och de medverkande författarna Marcus Bernhardsson, Pamela Garpefors och Lars Hallberg.

Aktuella handlingar kommer att finnas tillgängliga i samband med årsmötet, men kan också laddas ner här:

 

Verksamhetsberättelse för 2018

Årsredovisning för 2018

Revisionsberättelse

 

Årsbok 2019


Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges kyrkohistoria, del 2


Stiftshistoriska sällskapets årsbok 2019 utgör den andra volymen av två som har fokus på den nordöstra delen av Lunds stift.


Redaktörer är Jan-Olof Aggedal & Bertil Nilsson.


Medverkande författare är Marcus Bernhardsson, Pamela Garpefors, Lars Hallberg & Lars Swensson.

Läs mer här!

Biskop Peder Winstrups diktverk Den Danske Hornblæser – politisk allegori och kristen emblematik


är titeln på Stiftshistoriska sällskapets småskrift nr 10/2018. Författare är teol. dr Bengt Arvidsson.


Du hittar småskriften som pdf här.

Om sällskapet


Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.


I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999. Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.


Vill du komma i kontakt med Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift? Skicka gärna oss gärna ett meddelande!


För att kunna läsa och ladda ner dokument på den här hemsidan behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

Meddelande 38/2018

 

Här hittar du Meddelande 38/2018 (december)

HUR BLIR JAG MEDLEM?


Medlem i sällskapet blir du genom att betala in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem, 175 kronor för par/familj, 50 kronor för studerande och 250 kronor för församling eller annan sammanslutning. Du betalar in på BG 671-3069.


I årsavgiften ingår förutom den senaste årsboken aktuellt nummer av skriftserien Småskrifter.


Läs mer om äldre årsböcler och småskrifter!


Copyright © All Rights Reserved.