AKTUELLT

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Årsboken 2018

 

Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges kyrkohistoria, del 1

 

Stiftshistoriska sällskapets årsbok 2018 utgör den första volymen av två som har fokus på den nordöstra delen av Lunds stift. Årsboken 2019 kommer att vara den andra.

 

Blekinges kyrkohistoria kan utifrån skriftliga källor föras tillbaka till mitten

av 1000-talet. De glimtar som finns i den här volymen tar oss kortfattat tillbaka till denna tidiga tidsperiod och hur den kyrkliga utvecklingen sedan dess gestaltat sig i Lister och Bräkne. Under 1100-talet påbörjades en intensiv kyrkobyggnadsperiod i Lunds stift. Den medeltida kyrkan i Hoby lyfts fram som exempel. Kyrkorna försågs under flera århundranden med målningar, och i denna volym hamnar Ronneby kyrka i fokus. 1600-talet representeras genom en skrift av Johann Valentin Andreæ om den kristna idealstaden Kristianopel. 1700-talets kyrkohistoria präglad av konflikter mellan det gamla (ortodoxin) och det nya (pietismen) representeras av prästen Andreas Hilleström och hans verksamhet i Karlskrona. Till sist möter vi en folkskollärarinnas minnen från Olofström under 1900-talet.

 

Redaktörer för volymen är Jan-Olof Aggedal, Marcus Bernhardsson, Anna Minara Ciardi, Jozsef Nemeth & Bertil Nilsson.

Årsmöte 2018

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lund avhöll sitt årsmöte lördagen den 17 mars kl. 11:00 på Domkyrkoforum i Lund.

 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterades sällskapets årsbok 2018 av några av artikelförfattarna.

 

Årsmötet samlade trots is och halka ett 30-tal medlemmar.

 

Verksamhetsberättelse för 2017

Årsredovisning för 2017

Revisionsberättelse

 

I S:t Laurentius tecken. Heraldik för Lunds biskopar, stift och domkyrka

 

är titeln på Stiftshistoriska sällskapets småskrift nr 9/2017. Författare är prosten h c Per Arne Joelsson.

 

Du hittar småskriften som pdf här.

Om sällskapet

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.

 

I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999. Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.

 

Vill du komma i kontakt med Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift? Skicka gärna oss gärna ett meddelande!

 

För att kunna läsa och ladda ner dokument på den här hemsidan behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

För medlemmar är det möjligt att inom de närmsta två veckorna personligen hämta ut ett exemplar på bokhandeln Arken vid Domkyrkan. Kontakta bokhandeln på info@arken.se eller tel. 046-333 888.

Copyright © All Rights Reserved.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

 

Medlem i sällskapet blir du genom att betala in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem, 175 kronor för par/familj, 50 kronor för studerande och 250 kronor för församling eller annan sammanslutning. Du betalar in på BG 671-3069.

 

I årsavgiften ingår förutom den senaste årsboken aktuellt nummer av skriftserien Småskrifter.

 

Läs mer om äldre årsbok och småskrifter!

 

Meddelande 37/2018

 

Här hittar du Meddelande 37/2018 (juni)