AKTUELLT

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Välkommen till Stora Råby-dagen den 23 september!

 

Norr om Stora Råby by och kyrka växer en ny stadsdel fram, Råbylund. Det förändrar naturligtvis den gamla bykyrkans roll. För att uppmärksamma detta inbjuder Lunds östra stadsförsamling till en Stora Råby-dag lördagen den 23 september.

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift kommer att delta. Kl. 14.00 föreläser konstvetaren Josef Borbas om astral symbolik i långhusets främre korsvalv, och efter föredraget blir det en rundvandring på kyrkogården där Bengt Arvidsson berättar om kyrkans byggnadshistoria och om Stora Råby by och socken.

 

Om dagen i sin helhet, se församlingens annons i församlingsbladet här.

Årsmöte 2017

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lund höll sitt årsmöte lördagen den 25 mars på Allhelgonagården.

 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar presenteras sällskapets årsbok 2017. Boken innehåller ett antal artiklar med pilgrimstema. Redaktörer är Anna Alebo, Lars Eric Axelsson, Anna Minara Ciardi och Per Arne Joelsson.

 

Medlemmar som ej deltog i årsmötet kan t o m v. 15 personligen hämta ut sitt exemplar på bokhandeln Arken vid Domkyrkan eller kontakta bokhandeln på info@arken.se eller tel. 046-333 888.

 

Heldag om Blekinges kyrkohistoria

 

Fredagen den 21 april samlades ett drygt dussin personer på LUX, Lunds universitet, för att samtala om Blekinges kyrkohistoria, ett projekt som stöttas av Stiftsstyrelsen i Lunds stift samt Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse, Lund.

 

Efter korta presentationer av bl.a. Stig Alenäs, David Gudmundsson, Bengt Arvidsson och Marcus Bernhardsson, samt en genomgång av inskickade artikelförslag från medverkande, fortsatte planeringen av Stiftshistoriska sällskapets årsböcker för 2018 och 2019, och särskilt vol. 1.

 

Sällskapet diskuterade möjligheterna att under hösten ha ett uppföljande möte för att planera vol. 2.

 

Ett särskilt tack önskar sällskapet rikta till de tillresande deltagarna från Blekinge!

Årsboken 2017

Som hjorten längtar. Pilgrimskap i Lunds stift - och bortom

 

(red. Anna Alebo, Lars Eric Axelsson, Anna Minara Ciardi & Per Arne Joelssoni)

 

I samband med årsmötet den 25 mars släpptes årsboken 2016. Läs mer om boken här.

 

För den medlem som inte hade möjlighet att närvara vid årsmötet finns möjligheten att antingen hämta boken i Bokhandeln Arken, Lund, eller få den hemskickad.

 

Stiftshistoriskt symposium 2017

 

Den 28–29 mars stod Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift värd för det nationella stiftshistoriska symposiet, då ca 40 deltagare från de flesta av landets sällskap samlades för föredrag och överläggningar.

 

Arrangemanget ägde rum på LUX, Lunds universitet.

 

Symposiet var mycket lyckat och inleddes med välkomnande av biskop Johan Tyrberg, prefekten för Centrum för teologi och religionsvetenskap Alexander Maurits, ordförande i den nationella styrgruppen Lars Aldén och ordförande i Stiftshistoriska sällskapet i Lund Anna Minara Ciardi.

 

Småskrift nr 8/2016

 

Nu har Småskrift nr 8 kommit. I denna reflekterar prosten em. Alf Fors över sina fyrtio år som präst i Svenska Kyrkan. Redaktör har varit doc. Jan-Olof Aggedal. Om Småskriften skriver han:

 

"Det stiftshistoriska arbetet vilar tydligt på två ben. Dels att forska i dåtid för att bättre förstå det som varit, dels att dokumentera nutid och rädda det som räddas kan för framtida forskning. Så som vi lever och handlar nu blir framtidens historia. Till denna bidrar årets Småskrift."

 

Småskriften laddar du ner här.

Om sällskapet

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.

 

I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999. Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.

 

Vill du komma i kontakt med Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift? Skicka gärna oss gärna ett meddelande!

 

För att kunna läsa och ladda ner dokument på den här hemsidan behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

Meddelande 34/2016

 

Här hittar du Meddelande 34/2016 (december)

HUR BLIR JAG MEDLEM?

 

Medlem i sällskapet blir du genom att betala in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem, 175 kronor för par/familj, 50 kronor för studerande och 250 kronor för församling eller annan sammanslutning. Du betalar in på BG 671-3069.

 

I årsavgiften ingår förutom den senaste årsboken aktuellt nummer av skriftserien Småskrifter.

 

Läs mer om äldre årsbok och småskrifter!

 

Copyright © All Rights Reserved.