Kontakt

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Kontakt

 

Information

 

För information om sällskapets verksamhet och vid anmälan till evanemang, skicka e-post till info@lundsstiftshistoriska.se.

 

 

Ordförande

 

Anna Minara Ciardi, teol. dr, förlagschef

ordf@lundsstiftshistoriska.se

 

Vice ordförande

 

Bertil Nilsson, professor em

vordf@lundsstiftshistoriska.se

 

Sekreterare

 

Bengt Arvidsson, teol. dr

sekr@lundsstiftshistoriska.se

 

 

Länkar

 

En samlingssida för stiftshistoriska sällskap i Sverige finner du på

http://www.stiftshistoriska.se/.

Copyright © All Rights Reserved.