AKTUELLT

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Årsmöte 2018

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lund avhåller sitt årsmöte lördagen den 17 mars kl. 11:00 på Domkyrkoforum. Kaffe och fralla serveras.

 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar presenteras sällskapets årsbok 2018 av några av artikelförfattarna.

 

I samband med årsmötet kan medlemmar hämta ut sitt exemplar av årsboken. Har man förhinder går det att de närmast efterföljande veckorna personligen hämta ut ett exemplar på bokhandeln Arken vid Domkyrkan. Kontakta bokhandeln på info@arken.se eller tel. 046-333 888.

 

I S:t Laurentius tecken. Heraldik för Lunds biskopar, stift och domkyrka

 

är titeln på Stiftshistoriska sällskapets småskrift nr 9/2017. Författare är prosten h c Per Arne Joelsson.

 

Du hittar småskriften som pdf här.

Årsboken 2017

Som hjorten längtar. Pilgrimskap i Lunds stift - och bortom

 

(red. Anna Alebo, Lars Eric Axelsson, Anna Minara Ciardi & Per Arne Joelssoni)

 

I samband med årsmötet den 25 mars släpptes årsboken 2016. Läs mer om boken här.

 

För den medlem som inte hade möjlighet att närvara vid årsmötet finns möjligheten att antingen hämta boken i Bokhandeln Arken, Lund, eller få den hemskickad.

 

Om sällskapet

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.

 

I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999. Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.

 

Vill du komma i kontakt med Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift? Skicka gärna oss gärna ett meddelande!

 

För att kunna läsa och ladda ner dokument på den här hemsidan behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

Föredrag 3 mars

 

Fil. dr Mattias Karlsson

 

"Altaren och reliker i det medeltida Lunds stift"

 

Läs mer här

Meddelande 36/2017

 

Här hittar du Meddelande 36/2017 (december)

HUR BLIR JAG MEDLEM?

 

Medlem i sällskapet blir du genom att betala in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem, 175 kronor för par/familj, 50 kronor för studerande och 250 kronor för församling eller annan sammanslutning. Du betalar in på BG 671-3069.

 

I årsavgiften ingår förutom den senaste årsboken aktuellt nummer av skriftserien Småskrifter.

 

Läs mer om äldre årsbok och småskrifter!

 

Copyright © All Rights Reserved.