Styrelsen

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Styrelsen 2016

 

Ordförande

 

Anna Minara Ciardi, teol. dr

ordf@lundsstiftshistoriska.se

 

Vice ordförande

 

Bertil Nilsson, professor em

vordf@lundsstiftshistoriska.se

 

Sekreterare

 

Bengt Arvidsson, teol.dr

sekr@lundsstiftshistoriska.se

 

 

Övriga ledamöter

 

Per Arne Joelsson, prost (ersättare)

Lennart Jonson, informatör

Jozsef Nemeth, MTh

Ann-Christine Persson, kh em

Samuel Rubenson, professor (ersättare)

Oskar Styf, MTh

 

Hedersledamöter

 

Owe Samuelsson, teol. dr, hedersordförande

Karl-Olof Lidin, f.d. lagman, hedersledamot

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.