Styrelsen

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Styrelsen 2016

 

Ordförande

 

Anna Minara Ciardi, teol. dr

ordf@lundsstiftshistoriska.se

 

Vice ordförande

 

Gudrun Erlanson, kontraktsprost

vordf@lundsstiftshistoriska.se

 

Sekreterare

 

Bengt Arvidsson, teol.dr

sekr@lundsstiftshistoriska.se

 

 

Övriga ledamöter

 

Per Arne Joelsson, prost (ersättare)

Lennart Jonson, informatör

Jozsef Nemeth, MTh

Bertil Nilsson, professor em

Samuel Rubenson, professor (ersättare)

Oskar Styf, MTh

 

Hedersledamöter

 

Owe Samuelsson, teol. dr, hedersordförande

Karl-Olof Lidin, f.d. lagman, hedersledamot

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.