Styrelsen

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Styrelsen 2016


Ordförande


Anna Minara Ciardi, teol. dr

ordf@lundsstiftshistoriska.se


Vice ordförande


Bertil Nilsson, professor em

vordf@lundsstiftshistoriska.se


Sekreterare


Bengt Arvidsson, teol.dr

sekr@lundsstiftshistoriska.seÖvriga ledamöter


Per Arne Joelsson, prost (ersättare)

Lennart Jonson, informatör

Jozsef Nemeth, MTh

Ann-Christine Persson, kh em

Samuel Rubenson, professor (ersättare)

Oskar Styf, MTh


Hedersledamöter


Owe Samuelsson, teol. dr, hedersordförande

Karl-Olof Lidin, f.d. lagman, hedersledamot
Copyright © All Rights Reserved.