Övrigt

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Revisorer


Ordinarie


Thomas Björkman, teol. lic.

Per Svensson, prost


Ersättare


Lars Falkfors, prost

Ulf Berwill, kyrkoherde emValberedning


Magnus Evertsson, teol. dr, kyrkoherde (sammankallande) E-post

Eva Katsler, kyrkoherde

Johan Svanbom, prostCopyright © All Rights Reserved.