Övrigt

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Revisorer

 

Ordinarie

 

Thomas Björkman, teol. lic.

Per Svensson, prost

 

Ersättare

 

Lars Falkfors, prost

Ulf Berwill, kyrkoherde em

 

 

Valberedning

 

Magnus Evertsson, teol. dr, kyrkoherde (sammankallande) E-post

Eva Katsler, kyrkoherde

Johan Svanbom, prost

 

 

Copyright © All Rights Reserved.