Föredrag

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Föredag "Altaren och reliker i det medeltida Lunds stift" den 3 mars 2018


Fil. dr Mattias Karlsson, arkeolog vid Kulturen, disputerade 2015 på avhandlingen Konstruktionen av de heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift. Lund: Vetenskapssocieteten, 615 s., ill.


Avhandlingen handlar om altare och reliker i medeltidens kyrkor med inriktning på förhållandena i Norden och Lunds stift.


Läs mer här


Vi träffas kl. 15:00 i S:t Thomas Katolska kyrka, Församlingssalen, Stora Tomegatan 15, Lund


Detta är ett samarrangemang mellan Stiftshistoriska sällskapet och Katolsk Historisk Förening i Lund.

Föredrag om Gottfrid Billing, Önnestad kyrka den 29 januari 2018


1841 föddes Gottfrid Billing i Göinge Fridhem. Hans namn säger inte särskilt många särskilt mycket drygt 175 år senare, men han kom att bli en av Svenska kyrkans mest betydelsefulla ledare under årtiondena runt förra sekelskiftet. Att han hösten 1914 biskopsvigde den nye ärkebiskopen Nathan Söderblom är bara ett av de avtryck han gjorde.


Måndagen den 29 januari besöktes Önnestads församlingshem av kyrkohistorikern och statsvetaren doc. Torbjörn Aronson, som bl.a. skrivit en mycket intressant bok om Gottfrid Billings och han närmaste meningsfränders kyrkopolitiska insatser.


Stora Råby-dagen den 23 september 2017


Norr om Stora Råby by och kyrka växer en ny stadsdel fram, Råbylund. Det förändrar naturligtvis den gamla bykyrkans roll. För att uppmärksamma detta inbjöd Lunds östra stadsförsamling till en Stora Råby-dag lördagen den 23 september. 


Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift deltog genom föredrag av konstvetaren Josef Borbas om astral symbolik i långhusets främre korsvalv. Därefter ordnades en rundvandring på kyrkogården där Bengt Arvidsson berättade om  kyrkans byggnadshistoria och om Stora Råby by och socken.


Föreläsning med pilgrimstema den 22 april 2017


Lördagen den 22 april föreläste Anna Alebo och Lars Eric Axelsson på temat "Från altare till altare - om pilgrimsvandring i Lunds stift", vilket också är temat för årsboken 2017.


Föreläsningen var ett samarrangemang mellan stiftshistoriska sällskapet i Lund och Katolsk historisk förening och välbesökt.


Anna Minara Ciardi

ordf.

Föreläsning med reformationstema den 15 oktober 2016


Lördagen den 15 oktober föreläste doc. Martin Berntson, Göteborgs universitet, på ämnet "Klostrens upplösning i lundastiftet under reformationstiden".


Föreläsningen var ett samarrangemang mellan stiftshistoriska sällskapet i Lund och Katolsk historisk förening med anledning av den förestående och ekumeniska åminnelsen av reformationen.


Föredraget var tämligen välbesökt och båda organisationerna är öppna för liknande samarrangemang i framtiden.


Anna Minara Ciardi

ordf.

Om sällskapet


Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.


I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999. Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.


Vill du komma i kontakt med Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift? Skicka gärna oss gärna ett meddelande!


För att kunna läsa och ladda ner dokument på den här hemsidan behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

Copyright © All Rights Reserved.