Föredrag

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Föreläsning med pilgrimstema

 

Lördagen den 22 april föreläste Anna Alebo och Lars Eric Axelsson på temat "Från altare till altare - om pilgrimsvandring i Lunds stift", vilket också är temat för årsboken 2017.

 

Föreläsningen var ett samarrangemang mellan stiftshistoriska sällskapet i Lund och Katolsk historisk förening och välbesökt.

 

Anna Minara Ciardi

ordf.

Föreläsning med reformationstema

 

Lördagen den 15 oktober föreläste doc. Martin Berntson, Göteborgs universitet, på ämnet "Klostrens upplösning i lundastiftet under reformationstiden".

 

Föreläsningen var ett samarrangemang mellan stiftshistoriska sällskapet i Lund och Katolsk historisk förening med anledning av den förestående och ekumeniska åminnelsen av reformationen.

 

Föredraget var tämligen välbesökt och båda organisationerna är öppna för liknande samarrangemang i framtiden.

 

Anna Minara Ciardi

ordf.

Om sällskapet

 

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.

 

I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999. Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.

 

Vill du komma i kontakt med Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift? Skicka gärna oss gärna ett meddelande!

 

För att kunna läsa och ladda ner dokument på den här hemsidan behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

Copyright © All Rights Reserved.