Utfärd

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Stiftshistorisk dag i Hishult och Knäred den 30 augusti 2014


Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift har alltsedan sin tillkomst varje år anordnat en heldagsutfärd med buss till olika delar av stiftet. Två gånger har detta skett i samverkan med Göteborgs stiftshistoriska sällskap. Tillsammans besökte vi Båstad, Östra Karup och Hasslöv år 2005 samt Hishult och Knäred år 2014.


Vi fick vid det senare tillfället den 30 augusti 2014 lyssna till två intressanta föredag. Kyrkoherde em Carl Sixten Block talade om "Hishults pastorat i två stift". Ända fram till 1948 var Hishult i Göteborgs stift förenat med Fagerhult i Lunds stift till ett pastorat. Detta anmärkningsvärda förhållande komplicerades ytterligare av att en mindre del av Hishults församling i borgerligt avsesnde tillhörde Kristianstad län.


Efter en god middag på Hishults anrika gästgivargård gick färden vidare till Knäred. Här höll teol dr Stig Alenäs föredrag över ämnet "Freden i Knäred och försvenskningen av skånelandskapen". När freden slöts 1613 var Danmark fortfarande den ledande stormakten, men sedan Sverige lyckats erlägga den dryga Älvsborgs lösen försköts maktbalansen i Norden sakta men säkert. Sedan allt danskt land öster om Öresund lagts under den svenska kronan vidtog ett målmedvetet arbete med att anpassa kyrkolivet efter de nya förhållandena.


Owe Samuelsson, hedersordförande
 


Hishults kyrka. Foto: Anders Brogren.

Knäreds kyrka. Foto: Anders Brogren.

Teol. dr Stig Alenäs, sekreterare i Lunds Stiftshistoriska sällskap föreläser i Knäreds kyrka om försvenskningen av Halland och Skåne. Foto: Anders Brogren.

Copyright © All Rights Reserved.