Årsboken 2018

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Årsbok 2018


Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges kyrkohistoria, del 1


Stiftshistoriska sällskapets årsbok 2018 utgör den första volymen av två som har fokus på den nordöstra delen av Lunds stift. Årsboken 2019 kommer att vara den andra.


Blekinges kyrkohistoria kan utifrån skriftliga källor föras tillbaka till mitten

av 1000-talet. De glimtar som finns i den här volymen tar oss kortfattat

tillbaka till denna tidiga tidsperiod och hur den kyrkliga utvecklingen sedan dess gestaltat sig i Lister och Bräkne. Under 1100-talet påbörjades en intensiv kyrkobyggnadsperiod i Lunds stift. Den medeltida kyrkan i Hoby lyfts fram som exempel. Kyrkorna försågs under flera århundranden med målningar, och i denna volym hamnar Ronneby kyrka i fokus. 1600-talet representeras genom en skrift av Johann Valentin Andreæ om den

kristna idealstaden Kristianopel. 1700-talets kyrkohistoria präglad av

konflikter mellan det gamla (ortodoxin) och det nya (pietismen) representeras av prästen Andreas Hilleström och hans verksamhet i Karlskrona. Till sist möter vi en folkskollärarinnas minnen från Olofström under 1900-talet.


Redaktörer för volymen är Jan-Olof Aggedal, Marcus Bernhardsson, Anna

Minara Ciardi, Jozsef Nemeth & Bertil Nilsson.


Medverkande är:


Marcus Bernhardsson

Marit Anglert

Stig Alenäs

Bengt Arvidsson

David Gudmundsson

Per Stobaeus


För innehållsförteckning, se här.


För mer information om sällskapets årsböcker, se här.
Copyright © All Rights Reserved.