Stadgar

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Stadgar

 

Här hittar du stadgarna för Lunds Stiftshistoriska sällskap, antagna vid det konstituerande mötet den 29 september 2009.

 

Stadgar för Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.