Publikationer

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Publikationer


Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.


I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999. Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.


Copyright © All Rights Reserved.