Småskrifter

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Småskrifter


Småskrifter är en skriftserie som utgör ett komplement till årsboken och är ett försök att tillgodose behovet att kunna publicera uppsatser, föredrag och mindre forskningsartiklar rörande Lunds stifts historia skrivna av studenter, forskare och amatörhistoriker. Genom denna småskriftsserie önskar sällskapet bidra till att för framtiden bevara och ge en större krets del av fragment från stiftets historia.SMÅSKRIFTER, 2009


1/2009 Gudstjänst och gudstjänstrum – Vitaby kyrka 1942–2008 (Per Frostensson) PDF


2/2010 Gengångare från Lundastiftet (Ingrid Lövkvist) PDF


3/2011 Majestas Domini: en Kristusbild på kalkmålningar i skånska och själländska kyrkor (Stig Alenäs PDF1 PDF2


4/2012 Domkyrkoforum – dess idé och dess utveckling (Karl-Olof Lidin & Torgny Werger) PDF


5/2013 Orglar i 1600-talets Skåne (Mats Hultkvist & Ingrid Larsson Hultqvist)  PDF


6/2014 Pastorat och kyrkoherdar i Lunds stift 1961–2001. Summariska prästserier (Owe Samuelsson) PDF


8/2016 ”Så att jag får gå in till Guds altare” Några reflektioner efter 40 år som präst (Alf Fors) PDF


9/2017 I Sankt Laurentius tecken. Heraldik för Lunds biskopar, stift och domkyrka (Per Arne Joelsson) PDF


10/2018 Biskop Peder Winstrups diktverk Den Danske Hornblæser – politisk allegori och kristen emblematik PDF

Copyright © All Rights Reserved.