Småskrifter

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Småskrifter

 

Småskrifter är en skriftserie som utgör ett komplement till årsboken och är ett försök att tillgodose behovet att kunna publicera uppsatser, föredrag och mindre forskningsartiklar rörande Lunds stifts historia skrivna av studenter, forskare och amatörhistoriker. Genom denna småskriftsserie önskar sällskapet bidra till att för framtiden bevara och ge en större krets del av fragment från stiftets historia.

 

 

SMÅSKRIFTER, 2009

 

1/2009 Gudstjänst och gudstjänstrum – Vitaby kyrka 1942–2008 (Per Frostensson) PDF

 

2/2010 Gengångare från Lundastiftet (Ingrid Lövkvist) PDF

 

3/2011 Majestas Domini: en Kristusbild på kalkmålningar i skånska och själländska kyrkor (Stig Alenäs PDF1 PDF2

4/2012 Domkyrkoforum – dess idé och dess utveckling (Karl-Olof Lidin & Torgny Werger) PDF

 

5/2013 Orglar i 1600-talets Skåne (Mats Hultkvist & Ingrid Larsson Hultqvist) PDF

 

6/2014 Småskrift 6/2104: Pastorat och kyrkoherdar i Lunds stift 1961–2001. Summariska prästserier. PDF

Copyright © All Rights Reserved.