Historik

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I LUNDS STIFT

Historik


Lunds stiftshistoriska sällskap bildades i Laurentiisalen på Magasinet vid Domkyrkan onsdagen den 29 september 1999. Den 17 maj samma år hade en kommitté bildats med biskopen emeritus Per-Olov Ahrén som initiativtagare och primus motor som förberedde bildandet vid Stiftskonventet i september.


Vid bildandet av sällskapet formulerades sällskapets uppgift som att ”väcka och samordna intresset för historiska studier rörande Lunds stift och dess församlingar samt i mån av möjlighet understödja sådana studier”. Detta innebär att sällskapet och dess styrelse ska initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalplanet, anordna symposier, föredrag och studiebesök, arbeta med tillkomsten av en stiftshistorisk skriftserie, en meddelandeserie samt utge årsbok. Vi kan notera att sällskapet varje år kunnat utge en årsbok. Slutligen är uppdraget att hålla kontakt med övriga stiftshistoriska sällskap, med stiftshistorisk forskning i Danmark samt med den av domkapitlet tillsatta herdaminneskommittén. Den senare har på ett förtjänstfullt sätt slutfört sitt arbete under Owe Samuelssons ledning.


Jan-Olof Aggedal, ordförande (2014–2016)


Copyright © All Rights Reserved.